CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554/682 155 838  ceipcanpastilla@educaib.eueu

Pàgina principal 2023/2024

Cuadro de texto: HORARI ESCOLAR
Educació infantil i primària de 9 a 14h.                   


AVALUACIÓ I INFORMES
Tots els cursos organitzaran  la seva programació en tres avaluacions.
Els informes es presentaran a les famílies en les següents dates:

1º avaluació  18 de desembre de 2023
2º avaluació  25 d’abril de 2024
3º avaluació  24 de juny de 2024
COMUNICACIÓ CENTRE-FAMILIES
La comunicació tutors-famílies es farà sempre a través de videoconferència. Per assistir al centre educatiu, és imprescindible  sol-licitar cita prèvia mitjançant el telèfon del centre, l’agenda escolar o emails del personal docent que tenia a la nostra web.
L’atenció als pares serà concertant cita prèvia i respectant l’horari que el professorat té dedicat a la seva atenció (tutoria, direcció, secretaria...)FOTOCÒPIES I MATERIAL
Els/les alumnes podran pagar les quotes de material i fotocòpies d’aquest curs directament pel banc al compte de l’escola presentant justificant d’ingrès al tutor/a.

				


I	


			

I


BAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053 LA CAIXA

¡IMPORTANT!! posar el nom de l’alumne i curs en el rebut del banc quan es fa l’ingrés.

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU 2023/2024

Familia nombrosa general (50%)

Familo nombrosa especial (100%)

Familia monoparentarl general (50%)

Familia monoparental especial (100%)

Discapacitat =<>33% (100%)

Víctima d’acte terrorista (cònjuge i fills (100%)

Víctima de violencia de gènere i els fills que en depenguin (100%)

Joves tutelats en vies d’emancipació (100%)

Educació Infantil

53

20% de descompte a les famílies amb 3 germans al centre

Educació Primària

30

20% de descompte a les famílies amb 3 germans al centre

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

 

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

 

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA

CITA PRÈVIA