CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554 Fax 971 265 558 ceipcanpastilla@educaib.eu

Servei de menjador 2018/2019

 

Catèring amb l’autorització de la Conselleria, adjudicat a l’empresa NEWREST.

 

Aquest servei inclou:

-Elaboració dels menús mensualment (amb l’entrega d’un tríptic als nins i nines que es queden al menjador).

-Adaptació de menús a necessitats específiques (diabètics, vegetarians, celíacs, al-lèrgics, preceptes religiosos..).

-Revisions i tasques per al compliment de la normativa sanitària i obligatòria.

-Manteniment i higiene de la cuina i l’espai físic del menjador.

-Assegurança de responsabilitat civil.

-Coordinació amb els responsables del centre i monitors/es del menjador.

PAGAMENT:

-Els alumnes que quedin a dinar cada dia, considerats fixos, hauran de fer el pagament durant els 10 primers dies de cada mes una vegada rebuda la factura amb la quantitat correspondent.

“la quantitat de doblers a ingressar serà notificada durant els primers 10 dies de cada mes, mitjançant un rebut entregat a les famílies per La Direcció del Centre.   IBAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053  LA CAIXA

-Els alumnes que, per altra banda, quedin a dinar de forma eventual, hauran de fer l’ingrés, igualment, al mateix compte de La Caixa. El pagament en aquest cas serà de 67 euros i, amb el rebut del banc, la Direcció els farà entrega d’un talonari de deu tiquets que entregaran a Secretaria cada dia que el seu fill o filla quedi a menjador.

“Hem de recordar que aquest tiquet s’entregarà a Direcció abans de les 9:15 hores per poder demanar el menú a l’Empresa de càtering.”

*NOTA: si qualque dia un alumne fixo no assisteix al menjador s’ha d’avisar a la Secretaria abans de les 9:30 hores, ja que és quan es fa la comanda del número menús. Aquest dia  només s’haurà de pagar la part corresponent a la monitora. La part del preu del ménú se li abonarà al més següent.

-La recollida dels alumnes que fan ús del menjador és de 15:20-15:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DEL MENJADOR DEL CURS 2018/2019:

1.-Assolir com a rutina els hàbits d’higiene: rentar-se les mans abans de dinar...

2.-Que l’alumnat més gran sigui capaç de responsabilitzar-se i participar en les tasques de menjador al seu nivell.

3.-Contribuir a la fomentació dels hàbits a la taula: menjar a poc a poc, utilització adequada dels estris...

4.-Acostumar-se a una alimentació adequada i saludable.

5.-Conèixer el nom correcte dels aliments.

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR:

-De 13:50 a 14:00 hores els alumnes d’Educació Infantil es renten les mans i entren en ordre. Els alumnes d’Educació Primària fan el mateix a les 14:00 hores.

-Els plats es serveixen a la taula.

-Menjar utilitzant correctament els estris.

-Aquells aliments que no agradin als nins s’intentarà introduir-los a poc a poc perquè arribin a acostumar-se.

-Seure adequadament.

-Si un alumne no pot menjar qualsevol tipus d’aliment ha de dur un certificat mèdic.

-Per poder donar una medicació s’haurà de signar una autorització del metge i del pare/mare o tutor pel seu subministrament.

-Cada alumne independentment de la seva edat haurà de responsabilitzar-se del seu tassó i torcaboques.

-A la finalització del dinar podran sortir al pati o quedar al menjador a la zona assignada sota les instruccions del personal encarregat.

-No podrà sortir cap alumne del centre fins les 15:30 hores si no han autoritzat la seva sortida.

 

SERVEI DE MENJADOR:

Càtering amb l’autorització de la Conselleria, adjudicat a l’empresa NEWREST.

Inici: dia 12 de setembre

HORARI: de 14:00 a 15:30 hores.

* Veure full informatiu del menjador

És important recordar a les famílies la possibilitat de demanar beca de menjador i de transport . Normalment, la convocatòria surt en el 1r trimestre del curs escolar vigent.

Requisit imprescindible dels sol·licitants, entre d’altres:

Beca menjador: ús d’aquest servei del 50 % com a mínim per trimestre.

Beca transport: distància des del domicili familiar fins al col·legi de 3 km o superior. La quantia dependrà dels km que hi hagi.

*Aquesta informació dependrà de la Conselleria d’Educació i de les seves convocatòries.

 

 

 

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu

FIXOS

EVENTUALS

6,10 euros/dia

6,70 euros/dia