CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554/682 155 838 Fax 971 265 558 ceipcanpastilla@educaib.eueu

Servei de menjador 2020/2021

 

Catèring amb l’autorització de la Conselleria, adjudicat a l’empresa NEWREST.

 

PAGAMENT:

-Els alumnes que quedin a dinar cada dia, considerats fixos, hauran de fer el pagament durant els 10 primers dies de cada mes una vegada rebuda la factura amb la quantitat correspondent.

“la quantitat de doblers a ingressar serà notificada durant els primers 10 dies de cada mes, mitjançant un rebut entregat a les famílies per La Direcció del Centre.   IBAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053  LA CAIXA

-Els alumnes que, per altra banda, quedin a dinar de forma eventual, hauran de fer l’ingrés, igualment, al mateix compte de La Caixa. El pagament en aquest cas serà de 67 euros i, amb el rebut del banc, la Direcció els farà entrega d’un talonari de deu tiquets que entregaran a Secretaria cada dia que el seu fill o filla quedi a menjador.

“Hem de recordar que aquest tiquet s’entregarà a Direcció abans de les 9:15 hores per poder demanar el menú a l’Empresa de càtering.”

*NOTA: per sol·licitar el talonari és necessari demanar cita pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Els alumnes esporàdics, degut a la situació de la COVID-19, harien de ser fixos els dies que necessitin e servei per eviar al màxim el moviment de nins.

 

NOTA: Si algun dia qualque alumne fixo no assisteix al menjador, s’ha d’avisar a Secretaria abans de les 9.15h, ja que és quan es fa la comanda del núm. De menús,. Aquest dia només s’haurà de pagar la part corresponent a les monitores. La part del menú se li abonarà en el mes següent.

-La recollida dels alumnes que fan ús del menjador és de 14:45 a 15:30. La persona encarrega de la recollida haurà d’esperar en el carrer, no podrà entrar a les instal·lacions del centre.

 

 

 

 

 

 

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu

FIXOS

EVENTUALS

6,10 euros/dia

6,70 euros/dia