CEIP CAN PASTILLA

C/Sertori, 2. 07610 Can Pastilla Telf. 971 265 554 Fax 971 265 558 ceipcanpastilla@educaib.eu

Pàgina principal 2018/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARI ESCOLAR
Educació infantil i primària de 9 a 14h.                                    
 

 

AVALUACIÓ  I  INFORMES

Tots  els  cursos  organitzaran   la  seva  programació  en  tres avaluacions.

Els  informes  es  presentaran a les famílies  en  les  següents  dates:

 

1ª Avaluació:

20 de desembre

 

2ª Avaluació:

5 d’abril

3ª Avaluació:

26 de juny

 

 

REUNIÓ DE  PARES/MARES

Els tutors de cada nivell convocaran una reunió abans de finalitzar el mes d’octubre i, obligatòriament, es farà una entrevista individual amb cada família al llarg del curs.

L’horari de visita de pares serà tots els dimarts de 14:00 a 15:00 o també en horari concertat prèviament mitjançant l’agenda o altres vies de comunicació.

 

 

 

 

FOTOCÒPIES I MATERIAL

Els/les alumnes podran pagar les quotes de material i fotocòpies d’aquest curs directament pel banc al compte de l’escola presentant justificant d’ingrès al tutor/a.

 

                                                   

 

 

I           

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN: ES66 2100 0948 4002 0000 2053 LA CAIXA

 

¡IMPORTANT!! posar el nom de l’alumne i curs en el rebut del banc quan es fa l’ingrés.

Informació de contacte:

Carrer Sertori, 2

07610 Can Pastilla

Telèfon: 971 265 554/ 682 155 838

Fax: 971 265 558

Correu: ceipcanpastilla@educaib.eu

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU 2018/2019

Educació Infantil

50

20% de descompte a les famílies amb 3 germans al centre

Educació Primària

20

20% de descompte a les famílies amb 3 germans al centre

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00-9:45

SECRETARIA

DIRECTORA

 

SECRETARIA

CAP D’ESTUDIS

DIRECCIÓ

DIRECCIÓ

13:00-13:45

DIRECCIÓ

CAP D’ESTUDIS

SECRETARIA

DIRECCIÓ

CAP D’ESTUDIS

SECRETARIA